MEI

LAPORAN DATA KEPENDUDUKAN
KECAMATAN LABUAPI
BULAN MEI 2018
                                         
NO DESA JUMLAH PENDUDUK BULAN INI LAHIR BULAN INI MATI BULAN INI PENDATANG BULAN INI PINDAH BULAN INI PENDUDUK JUMLAH
AKHIR BULAN INI
LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH KK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 TERONG TAWAH 3.337 3.419 6.756     -     -     -     - 3.337 3.419 6.756 2.048
2 MEREMBU 3.609 3.619 7.228     -     -     -     - 3.609 3.619 7.228 2.045
3 KURANJI 1.113 1.080 2.193     -     -     -     - 1.113 1.080 2.193 760
4 BAJUR 5.082 5.152 10.234     -     -     -     - 5.082 5.152 10.234 3.316
5 BAGIK POLAK BARAT 2.073 3.167 5.240     -     -     -     - 2.073 3.167 5.240 1.630
6 BAGIK POLAK 2.352 2.359 4.711     -     -     -     - 2.352 2.359 4.711 1.470
7 PERAMPUAN 3.109 3.182 6.291     -     -     -     - 3.109 3.182 6.291 1.895
8 BENGKEL 4.465 4.493 8.958     -     -     -     - 4.465 4.493 8.958 2.793
9 KARANG BONGKOT 4.429 4.430 8.859     -     -     -     - 4.429 4.430 8.859 3.012
10 TELAGAWARU 2.813 2.802 5.615     -     -     -     - 2.813 2.802 5.615 1.716
11 LABUAPI 1.870 1.902 3.772     -     -     -     - 1.870 1.902 3.772 1.136
12 KURANJI DALANG 1.290 1.295 2.585     -     -     -     - 1.290 1.295 2.585 945
JUMLAH 35.542 36.900 72.442 - - - - - - - - - - - - 35.542 36.900 72.442 22.766
                                         
                        Labuapi, Juni 2018        
                                         
                        a.n. Camat Labuapi,        
                        Plt. Kasi Pemerintahan        
                                         
                                         
                                         
                        I WAYAN ARDANA        
                        NIP. 19650217 199203 1 012        
                                         
Sambutan